PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Tatjana Volkova

Prof. Dr. Tatjana Volkova ir stratēģiskās vadības un inovāciju profesore, vadošā pētniece Banku augstskolā. Viņai ir plaša praktiskā pieredze vadībzinībās un konsultācijās, tostarp viņa strādā par Roterdam Consult, Ltd vadītāju, par WOCCU nodaļas vadītāju Rīgā. T. Volkovas pētījumu rezultāti publicēti vairākās recenzētās grāmatās un žurnālos valsts un starptautiskā mērogā, autore ar tiem ir iepazīstinājusi daudzās starptautiskās konferencēs. T. Volkova ir arī zinātnisko žurnālu recenzentu komitejas locekle (piemēram, Journal of Business Management, SBS Journal of Applied Business Research and Banks and Banks System Journal) un piedalījusies starptautiskos pētniecības projektos.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa