PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Stīvens Kotkins

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa