Stīvens Kotkins

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa