PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle. Pētnieciskās intereses: reliģijas filozofija, reliģiski filozofisko ideju vēsture un mūsdienu reliģiozitāte,  Baznīcas un valsts attiecību vēsture padomju periodā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa