PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Skaidrīte Lasmane

Dr. phil. Skaidrīte Lasmane (1939) — LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas emeritētā profesore, LU SZF SPPI vadošā pētniece. Viņa ir grāmatu “20. gadsimta ētikas pavērsieni” (2004), “Komunikācijas ētika” (2012), antoloģijas “Rietumeiropas morāles filozofija” (2006) u.c. autore. Pētnieciskās intereses: ētika, komunikācijas ētika, mūsdienu ētikas teorijas, literatūras filozofija, mediju ekoloģija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa