PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Silva Seņkāne

Dr. sc. soc. Silva Seņkāne ir socioloģe, docente, strādā Rīgas Stradiņa universitātes Statistikas laboratorijā, konsultē medicīnas un sociālo zinātņu pētījumu datu apstrādē un analīzē, piedalījusies virknē pētījumu izglītības un jaunatnes socioloģijā, patlaban piedalās LZP pētījumā Memento Mori: End of Life, Death and Imagined Afterlife in the Contemporary Latvian Lifeworld.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa