PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Signe Mežinska

Dr. sc. soc. Signe Mežinska ir Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece. Zinātniskās intereses — biomedicīnas pētījumu ētika, medicīnas ētika, veselības un slimības socioloģija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa