PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Sergejs Kruks

Dr. sc. inf. Sergejs Kruks ir Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes profesors. Zinātniskās intereses: semiotika, diskursa analīze un komunikācijas modeļu izpēte.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa