PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Sauļus Pivors

Sauļus Pivors, vēstures doktors, Vītauta Dižā universitātes (Kauņa, Lietuva) Politikas zinātnes un diplomātijas fakultātes profesors. Galvenās zinātniskās intereses: nacionālisms un
nacionālā identitāte, ideju vēsture, politiskās domas vēsture, valsts politika un pārvaldība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa