PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Sarma Kļaviņa

Dr. philol., LZA Dr. h. c. Sarma Kļaviņa ir valodniece un pedagoģe. Beigusi Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1964) un ir bijusi aspirante matemātiskajā lingvistikā Ļeņingradā pie prof. R. Piotrovska. Bijusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes latviešu valodas katedras vadītāja. Zinātniskās intereses: vispārīgā valodniecība,  valodniecības vēsture, Jāņa Endzelīna dzīvesgājums un zinātniskā darbība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa