PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Sanita Osipova

Sanita Osipova, Dr. iur., ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, Satversmes tiesas tiesnese (2011–2022) un tiesas priekšsēdētāja (2020–2022). Sanita Osipova ir
vairāk nekā 150 dažādu publikāciju autore par tiesību vēsturi, konstitucionālajām tiesībām, tiesību socioloģiju (piemēram, tiesību efektivitāti un juridisko kultūru) un jurista ētiku. Sanita
Osipova ir “Profesora Kārļa Dišlera fonda” dibinātāja un asamblejas locekle. Fonda mērķi ir veicināt nacionālās valststiesību zinātnes attīstību, iesaistīt valststiesību pētniecībā studentus un veicināt demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību nostiprināšanos sabiedrībā. Viņa ir arī starptautiskās Eiropas salīdzināmās tiesību vēstures asociācijas (ESCLH) biedre un starptautiskās Tiesību socioloģijas pētniecības komitejas (RCSL) dalībniece. 2021. gadā viņai piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Arveda Švābes vārdbalva Latvijas vēsturē par rakstu krājumu “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu”. 2022. gadā viņa iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa