PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ričards Krikštolaitis

Dr. phys. Ričards Krikštolaitis ir profesors Vītauta Lielā universitātes Matemātikas un statistikas katedrā. Zinātniskās intereses: enerģētiskā drošība, energosistēmas risku un drošuma analīze, statistisko datu analīze.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa