PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Reinis Vilciņš

Mg. phil. Reinis Vilciņš ir zinātniskais asistents Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. 2013./2014. akadēmiskajā gadā ieguvis Kristapa Morberga stipendiju.
Vitgenšteina filozofija ir R. Vilciņa interešu lokā jau kopš vismaz 2014. gada.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa