PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Rasa Miežiene

Rasa Miežiene ir vecākā pētniece Lietuvas Sociālās izpētes centrā ar gandrīz 15 gadus ilgu pētniecības praksi, ir doktora grāds ekonomikā un maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Pētnieciskās intereses: darba tirgus politika, darba apstākļi, dzīves līmenis, nabadzības līmeņa
mērījumi. Kopš 2006. gada strādā kā nacionālā korespondente Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa