Rasa Miežiene

Rasa Miežiene ir vecākā pētniece Lietuvas Sociālās izpētes centrā ar gandrīz 15 gadus ilgu pētniecības praksi, ir doktora grāds ekonomikā un maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Pētnieciskās intereses: darba tirgus politika, darba apstākļi, dzīves līmenis, nabadzības līmeņa
mērījumi. Kopš 2006. gada strādā kā nacionālā korespondente Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa