PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ramona Rupeika-Apoga

Dr. oec. Ramona Rupeika-Apoga ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes vadošā pētniece. Zinātniskās intereses: pieejamības ekonomikas (access economy) finanšu aspekti, finanšu tehnoloģijas (fintech), finanšu risku noteikšana un pārvaldība,  sabiedrības novecošanas un noslāņošanās problēmu finanšu aspekti, banku stabilitāte.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa