PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ralfs Kokins

Dr. theol. Ralfs Kokins ir LU Teoloģijas fakultātes profesors un vadošais pētnieks, teologs, luterāņu mācītājs. Pētnieciskās intereses: Jaunā Derība, teoloģija, senās kristietības tekstu pētniecības metodika, pirmkristīgais laikmets un literatūra, seno Nag-Hammadi koptu papirusu pētniecība, māksla un teoloģija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa