Raitis Pečulis

Dr. biol. Raitis Pečulis ir pētnieks Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, specializējies medicīnas statistikā un lielmolekulāro datu bioinformātiskā analīzē.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa