PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Raitis Pečulis

Dr. biol. Raitis Pečulis ir pētnieks Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, specializējies medicīnas statistikā un lielmolekulāro datu bioinformātiskā analīzē.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa