PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Raita Karnīte

Dr. oec., LZA īstenā locekle Raita Karnīte ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja un privāta pētniecības uzņēmuma EPC (ekonomikas prognožu centrs) valdes locekle un vadošā pētniece. Veic pētījumus makroekonomikā, nozaru ekonomikā, darba ekonomikā u.c. Kopš 1992. gada vada Latvijas ekspertu grupas starptautiskos pētījumu projektos. Kopš 2004. gada ir Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda Latvijas Nacionālā korespondenta ekspertu vadītāja.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa