PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Pēteris Zvidriņš

Dr. habil. oec. (demogrāfijā) Pēteris Zvidriņš ir demogrāfs, Latvijas Universitātes profesors, LZA īst. loceklis (1992), Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas loceklis (2006), Eiropas un Pasaules demogrāfu asociācijas loceklis. LZA K. Baloža (1996) un M. Skujenieka (2004) balvas laureāts. Ir apmēram 400 zinātnisku darbu autors.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa