PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Otfrīds Hēfe

Otfrīds Hēfe – Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult., Tībingenes Universitātes emeritētais profesors, Tībingenes Universitātes Politiskās filosofijas pētniecības centra vadītājs. O. Hēfe ir Latvijas Universitātes goda doktors. O. Hēfe ir vairāk kā 40 monogrāfiju autors, latviski izdotas viņa grāmatas “Taisnīgums. Filosofisks ievads” un “Kants un pašdomāšana”.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa