PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Oļģerts Krastiņš

Oļģerts Krastiņš ir LZA īstenais loceklis, valsts emeritētais zinātnieks. Intereses darba mūžā: statistika (teorija, metodes, lauksaimniecības statistika, sociālā statistika, mācību grāmatas), pirmās Latvijas sociālās uzbūves un tautsaimniecības vēsture, publicistika, darbs ar doktorantiem. Tagad: zinātnes filozofija (sociālo zinātņu īpatnības, grūtības, iespējas un ierobežojumi, rezultātu nozīmība).

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa