PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Menu

Ojārs Spārītis

Dr. habil. art. Ojārs Spārītis ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Doktorantūras nodaļas vadītājs, augstskolā lasa Latvijas mākslas vēstures, stilu teorijas un lietišķās mākslas vēstures kursus. Publicē grāmatas un rakstus par Latvijas mākslas vēstures, renesanses kultūras, kristīgās mākslas, kultūras mantojuma aizsardzības un citām tēmām. Akadēmiķis O. Spārītis 2012. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa