PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ojārs Spārītis

Dr. habil. art. Ojārs Spārītis ir Latvijas mākslas akadēmijas profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents un īstenais loceklis. Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, Ukrainas politisko zinātņu akadēmijas loceklis, Eiropas Zinātnes un mākslu akadēmijas loceklis. Zinātniskās intereses: kultūras, reliģijas un mākslas vēsture un teorija, arhitektūra, māksla, kultūras mantojums, muzejiskas vērtības, restaurācija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa