PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ņina Linde

Dr. paed. Ņina Linde ir LZA Ekonomikas institūta valdes priekšsēdētāja. Zinātniskās intereses: uzņēmējdarbības ekonomika, nacionālā tautsaimniecība, uzņēmējdarbības atbalsts, vadības psiholoģija, uzņēmēja personības un uzņēmējspēju attīstība, nodarbinātība, sociālā
uzņēmējdarbība, ekonomikas un psiholoģijas integrācijas aspekti.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa