PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Nikolajs Džavahišvili

Dr. hab. hist. Nikolajs (Niko) Džavahišvili ir Ivana Džavahišvili Tbilisi Valsts universitātes (Gruzija) Humanitāro zinātņu fakultātes profesors, Ivana Džavahišvili Vēstures un etnoloģijas
institūta Modernās un mūsdienu vēstures nodaļas galvenais zinātnieks-pētnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (2022). Zinātniskās intereses: Gruzijas un Kaukāza jauno laiku un mūsdienu vēsture, Gruzijas un Eiropas attiecības u. c.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa