PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Nikolajs Balabkins

Nikolajs Balabkins, Ph.D, ir emeritētais profesors ekonomikas nozarē Līhaijas Universitātē Betlehemā, ASV kopš 1957. gada. Zinātniskās intereses: piespiedu darba jēdziens, Krievijas ekonomiskā doma un tās graujošās sekas, politiskā un ekonomiskā sociālisma sadursme Latvijā, Šumpētera inovatori, Kārļa Baloža biobibliogrāfija. N. Balabkins ir 13 grāmatu autors, viņa publikācijas pieejamas Misiņa bibliotēkā Rīgā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa