PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ņikita Andrejevs

Mg. theol. Ņikita Andrejevs, LU Teoloģijas fakultāte, zinātniskais asistents. Publicējis rakstus par mūsdienu reliģiozitāti un kristietības vēsturi. Pasniedz ar reliģijpētniecību un kristietības vēsturi saistītus kursus Teoloģijas fakultātē. Piedalās starptautiskajos pētnieciskajos projektos. Publicējis divus sengrieķu tekstu oriģinālus tulkojumus latviešu valodā ar komentāriem un ievadu. Vairāku Nacionālas enciklopēdijas šķirkļu autors.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa