PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Mihails Volohovs

Lic. theol. Mihails Volohovs ir Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Baznīcas vēstures un patroloģijas pasniedzējs, Eiropas Bīskapu konferenču padomes (CCEE) Evaņģelizācijas un kultūras komisijas sekretārs.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa