PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Mečislovs Žalakevičs

Mečislovs Žalakevičs ir Lietuvas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Dr. habil., Lietuvas Zinātnes balvas laureāts, Lietuvas Zinātņu akadēmijas Tada Ivanauska balvas laureāts, biologs, agrākais Ekoloģijas institūta un Dabas pētniecības centra direktors (desmit gadus). Pēdējā laikā viņš ir Dabas pētniecības centra asociētais zinātnieks. Zinātniskās intereses: radaru ornitoloģija, putnu migrācijas izpēte un kontrole, klimata pārmaiņu ornitoloģija, bioloģijas vēsture u.c.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa