PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Mārtiņš Mintaurs

Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas centra vadītāja vietnieks, LNB Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas vadītājs, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents, biedrības “ICOMOS Latvija” loceklis. Zinātniskās intereses saistītas ar kultūras mantojuma teoriju, arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsturi, Latvijas 19. un 20. gadsimta vēsturi.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa