PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Marta Valdmane

Mg. phil. Marta Valdmane 2020. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu filozofijā Latvijas Universitātē un šobrīd filosofijas studijas turpina doktorantūrā. Pētniecības intereses: politiskā un sociālā filosofija, ētika, biopolitika, Mišela Fuko filosofija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa