Marta Valdmane

Mg. phil. Marta Valdmane 2020. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu filozofijā Latvijas Universitātē un šobrīd filosofijas studijas turpina doktorantūrā. Pētniecības intereses: politiskā un sociālā filosofija, ētika, biopolitika, Mišela Fuko filosofija.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa