PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Marina Levina

Mg. arch. Marina Levina ir arhitekte, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas vadītāja vietniece. Ilgus gadus nodarbojusies ar kultūrmantojuma izpēti. Īpaša viņas pētniecības tēma, par kuru izdotas arī publikācijas un grāmatas, ir sakrālā arhitektūra un māksla, kā arī Vecrīgas pilsētbūvnieciskais komplekss (savulaik strādājusi Vecrīgas reģenerācijas projekta grupas sastāvā). Kopš 20. gadsimta 80. gadiem sagatavoti pieminekļu apraksti enciklopēdiskiem izdevumiem, arī jaunākajai LNB izveidotajai Nacionālajai enciklopēdijai — www.enciklopedija.lv.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa