PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Māra Vīksna

Dr. philol. h. c. Māra Vīksna ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, Latviešu folkloras krātuves fondu glabātāja, ap 300 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autore. Galvenās zinātniskās intereses — folkloras vēsture, īpaši “Latvju dainu” līdzstrādnieki, novadu folklora.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa