PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Māra Vidnere

Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere ir strādājusi par mācībspēku Latvijas universitātē no 1977. gada līdz 2005. gadam. Pēc LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta likvidēšanas strādāja RPIVA par profesori un Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūtā par vadošo pētnieci. Radošajā darbā ir uzrakstītas vairāk kā 20 zinātniskas monogrāfijas, grāmatas un vairāk kā 300 populāri un zinātniski pētnieciskie raksti.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa