PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Māra Grudule

Dr. philol. Māra Grudule ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Pētnieciskās intereses: 16.–19. gadsimta latviešu literatūra, Baltijas vācu kultūra.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa