PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Menu

Māra Grudule

Dr. philol. Māra Grudule ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Pētnieciskās intereses: 16.–19. gadsimta latviešu literatūra, Baltijas vācu kultūra.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa