PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Maija Kūle

Maija Kūle, Dr. habil. phil., emeritus profesore, LZA akadēmiķe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, no 1997. līdz 2020. gadam LZA un LZP Ētikas komisijas locekle un atsevišķos laika periodos komisijas vadītāja. Publicējusi piecas monogrāfijas un vienu mācību grāmatu “Filosofija” (kopā ar Rihardu Kūli), vairāk nekā 200 zinātniskus rakstus, strādā pie tēmām: fenomenoloģija, filosofiskā hermeneitika, letonika, vērtības, nacionālā identitāte u. c. Biobibliogrāfija publicēta 2023. gadā sērijā “Latvijas zinātnieki”.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa