PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Maiga Krūzmētra

Maiga Krūzmētra ir valsts pētījumu programmas projekta “INTERFRAME-LV” pētniece. Zinātniskās intereses: lauku telpas kā sistēmas ilgtspējīga sociālekonomiskā attīstība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa