PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magdalena Zioło

Dr. hab. Magdalena Zioło ir Ščecinas Universitātes (Polijā) asociētā profesore, PhD hab., Ilgtspējīgu finansu sistēmu institūta vadītāja. Pētnieciskās intereses: finanses un banku lietas, jo sevišķi ilgtspējīgas finanses un zaļās bankas, ilgtspējīga attīstība, valsts finansējums.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa