Linda Teikmane

Mag. art. Linda Teikmane, Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante (LMA). Viņas zinātniskās intereses ietver augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, LMA absolventu darba gaitu un radošās industrijas pētniecību 21. gadsimtā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa