PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Linda Lauze

Linda Lauze ir valodniece, kura vairāk specializējusies sintaksē, pragmatikā, latviešu valodas kā svešvalodas apguvē un sociolingvistikā, filoloģijas doktore, Liepājas Universitātes profesore. Monogrāfijas “Ikdienas saziņa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā” (2004) autore. Vairāku grāmatu līdzautore. Izdevumā “Latviešu valodas gramatika” (2013) izstrādājusi nodaļu par mutvārdu tekstu. Regulāri publicē rakstus par sintakses un lingvistiskās pragmatikas jautājumiem runātajā valodā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa