PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Lilita Seimuškāne

Dr. sc. admin. Lilita Seimuškāne ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētniece. Zinātniskās intereses: publiskā pārvalde, pašvaldību darba organizācija, reģionālā attīstība, sabiedrības līdzdalība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa