PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Liliāna Civjāne

Asoc. prof. Liliāna Civjāne (PhD epidemioloģijā) pēta problēmas, kas saistītas ar stresu un dzīves kvalitāti dažādām pacientu grupām, kā arī apkārtējo vidi kā kognitīvu izmaiņu cēloni.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa