PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Leo Dribins

Dr.h.hist. Leo Dribins ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, vairāk kā desmit grāmatu autors un līdzautors. Viņš ir viens no izcilākajiem nacionālās identitātes, etnisko attiecību un sabiedrības integrācijas jautājumu speciālistiem Latvijā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa