PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Larisa Bule

Mg. oec. Larisa Bule ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētniece. Zinātniskās intereses: sociālā apdrošināšana un nodrošinājums, dzīvības un risku apdrošināšana, vecuma pensiju nodrošinājums.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa