PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Kristīne Lece

Mg. math. Kristīne Lece ir LU pēcdoktorantūras pētniece un eksperte “DemoMig” projektā. Galvenie pētījumu virzieni: inovācijas administratīvo datu izmantošanā iedzīvotāju un mājsaimniecību dinamikas un diferenciācijas analīzē.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa