PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Kristīne Casno

Mg. soc. admin. Kristīne Casno, Latvijas Universitāte, zinātniskās intereses: sociālās uzņēmējdarbības konkurētspēja, sociālo uzņēmumu mārketings.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa