PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Kitija Mirončuka

Kitija Mirončuka ir ieguvusi Mg. phil. akadēmisko grādu Latvijas Universitātē (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē, aizstāvot darbu “Vardarbība kā sabiedrībā iekļauta norma” (2020). Viņas zinātniskā pētniecība saistās ar terorisma, vardarbības fenomenu ētisko paradigmu analīzi, pētot ne tikai to, kā šie fenomeni izpaužas, kāpēc tie parādās par spīti sabiedrībā pieņemtajām normām, bet arī to, kā šādi fenomeni rezonē gan ar taisnīga kara teorijas, gan biopolitikas aktuālajiem jautājumiem.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa