PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Kaspars Zellis

Kaspars Zellis, Dr. hist., Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks. Pētniecības intereses: masu mediju un propagandas vēsture, kolektīvā un
individuālā atmiņa, sociālā vēsture.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa