PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Juris Urtāns

Dr. hist., Dr. habil. art. Juris Urtāns ir Latvijas Kultūras akadēmijas profesors un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Zinātniskās intereses: pilskalni, kulta vietas, gaisa un zemūdens arheoloģija, arheoloģija un folklora, arheoloģiskās vietas kā kultūrvēsturisks fenomens
un to aploce.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa