PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Juris Prikulis

Dr. phil. Juris Prikulis ir Baltijas–Ziemeļu valstu pētījumu centra direktors, Latvijas Okupācijas izpētes biedrības konsultatīvās padomes loceklis. Zinātniskās intereses: politisko un ekonomisko ideju attīstība Baltijā 20. gadsimtā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa