PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Juris Krūmiņš

Dr. habil. oec. Juris Krūmiņš ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors un vadošais pētnieks. Galvenie pētījumu virzieni: demogrāfiskā attīstība, demogrāfisko procesu sociāli ekonomiskā diferenciācija, tautas veselības un izglītības loma iedzīvotāju ataudzē.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa