PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Juris Dzelme

Dr. chem. Juris Dzelme ir Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks. Paralēli pētījumiem ķīmiskās fizikas virzienā interešu lokā ir izglītības vadības, filozofijas, psiholoģijas un mākslas problēmas.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa